Các chuẩn mực kế toán Việt Nam

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Chuẩn mực kế toán (accounting standards) là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.     Chuẩn mực kế toán bao gồm những nguyên tắc chung […]

Read full article

Phần mềm kế toán excel miễn phí

PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ Bạn đang tìm phần mềm kế toán miễn phí thì đây là phần mềm kế toán Excel hỗ trợ tốt cho bạn. Trung tâm Kế toán Nhất Nghệ xin giới thiệu tới bạn phần mềm kế toán Excel miễn phí được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ […]

Read full article

Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Trước khi tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chúng ta làm quen với một vài khái niệm về “Thuế”. Thuế vừa là phạm trù kinh tế, vừa là phạm trù lịch sử. Lịch sử xã hội loài người đã chứng minh rằng thuế ra đời là một […]

Read full article

Giáo trình kế toán tài chính

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Quá trình học lý thuyết kế toán được chia làm 2 phần chính: Nguyên lý kế toán và kế toán tài chính, nguyên lý kế toán là môn căn bản giúp bạn hòa nhập vào nghề này, còn kế toán tài chính là môn giúp bạn hiểu và làm […]

Read full article

Giáo trình nguyên lý kế toán

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Trong nền kinh tế phát triển hiện nay, việc sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày càng trở nên cần thiết, phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt cho các nhà đầu […]

Read full article