Phạm Thùy Dương

* Họ tên: Phạm Thùy Dương, sinh năm 1986.
* Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán kiểm toán; Đã hoàn hành khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế Toán Nhất Nghệ.
* Năng lực và phẩm chất:
+ Có thể làm được kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, làm báo cáo thuế, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.
+ Tính cách: Trung thực, có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao, hòa đồng với mọi người.
* Cần tìm việc: Kế toán tổng hợp.
* Nơi làm việc mong muốn: Quận Tân Bình, Q.Phú Nhuận, Quận 10
* Thu nhập mong muốn: 5.000.000 đồng
* Điện thoại: 0907. 032 204
Phạm Thùy Dương

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *