Hợp tác

Công ty tài chính kế toán Nhất Nghệ thân mời các nhà đầu tư và các bạn kế toán có đam mê kinh doanh, đặc biệt có tâm huyết nghiêm túc trong việc phát triển giáo dục kế toán cùng tham gia hợp tác dạy kèm kế toán thực hành hoặc triển khai địa điểm đào tạo kế toán tổng hợp thực hành trong và ngoài TPHCM.

Công ty đề nghị 2 hình thức hợp tác sau:

1. ĐĂNG KÝ DẠY KÈM


– Đang là kế toán trưởng / kế toán tổng hợp từ 5 năm kinh nghiệm trở lên.

– Có khả năng và tâm huyết truyền giảng nghề kế toán.

– Có thể di chuyển hoặc có địa điểm giảng dạy phù hợp.

– Được đăng ký danh sách giảng viên dạy kèm trên website của trung tâm kèm thông tin liên lạc để học viên có thể tự liên lạc (chỉ áp dụng ngoài TPHCM và tỉnh thành nào chưa có địa điểm giảng dạy của trung tâm / giảng viên dạy kèm đã đăng ký).

2. ĐỊA ĐIỂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO


Yêu cầu

– Có địa điểm cụ thể, trang thiết bị giảng dạy phù hợp.

– Có từ 2 kế toán trưởng / kế toán tổng hợp đủ năng lực.

– Có vốn tiền mặt đủ vận hành cơ sở (ít nhất từ 200 triệu)

Quyền lợi

– Được nhận nhượng quyền thương hiệu từ Kế Toán Nhất Nghệ

– Được hỗ trợ setup địa điểm giảng dạy.

– Được hỗ trợ giáo trình mẫu

– Được hỗ trợ marketing

– Được hỗ trợ cấp chứng nhận

Thông tin về chi phí sẽ tùy thuộc vào tỉnh thành, để biết thêm chi tiết liên hệ A.Phụng 0933.733 937 hoặc gửi mail về công ty theo địa chỉ [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *