Nguyễn Thị Thanh Loan

* Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh năm 1989.
* Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp kế toán; Đã hoàn hành khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế Toán Nhất Nghệ.
* Năng lực và phẩm chất:
+ Có thể hoàn thiện sổ sách kế toán cho doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất. Làm trọn gói báo cáo thuế, sổ sách kế toán hàng tháng và báo cáo tài chính cuối năm; Thành thạo tin học văn phòng.
+ Trung thực, siêng năng, chăm chỉ và cẩn thận.
* Cần tìm việc: Kế toán tổng hợp ngoài giờ, nhận làm sổ sách kế toán ngoài giờ hành chánh. Công ty quy mô từ 5-20 nhân sự với lượng nghiệp vụ phát sinh dao động trung bình 50 hoá đơn chứng từ.
* Nơi làm việc mong muốn: TP. Hồ Chí Minh, làm việc tại nhà.
* Thu nhập mong muốn: Công ty thương mại dịch vụ 800.000 – 1.500.000 đồng, Công ty sản xuất 1.000.000 – 2.500.000 đồng.
* Điện thoại: 0903. 122 726.
Nguyễn Thị Thanh Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *