Thông tin liên hệ Kế Toán Nhất Nghệ


Liên hệ ghi danh Học viên liên hệ ghi danh và học kế toán tại:


Bản đồ Bản đồ hướng dẫn đến Trung tâm (TPHCM)


Gửi mail liên hệ Gửi mail qua mẫu liên hệ trực tuyếnDùng mẫu này để liên hệ Kế Toán Nhất Nghệ các vấn đề học lại / góp ý của học viên, hợp tác đào tạo, đăng ký thông tin dạy kèm các tỉnh thành…

Tên của bạn


Email


Tiêu đề


Nội dung


One thought on “Thông tin liên hệ Kế Toán Nhất Nghệ

  1. xin chào ketoan nhất nghe.tới tên là thị hà.chưa từng được học kế toán.chưa từng được học cấp hai và 3.nhưng tôi rất thích nghề kế toán tài chính tôi muốn được học.nhưng tôi ko biết phải làm sao.ngày ngày tôi chỉ có biết mở mạng lên đọc về nghề kế toán này.tôi ước rằng một nngay nào đó tôi sẽ được học ngày nay.sự khát khao được học và lập nghiệp đối với tôi quá xa vời duonng như tôi luôn nghĩ chẳng bao giờ tôi được làm nghề này kể cả họctoi muốn hỏi rằng người ko được học như tôi có thể học và đào tạo nghệ này được ko.tôi xin cảm ơn nhiều

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *