Giáo trình nguyên lý kế toán


GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN


Trong nền kinh tế phát triển hiện nay, việc sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày càng trở nên cần thiết, phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt cho các nhà đầu tư hiện tại, cho những người có mong muốn và có nhu cầu đầu tư. Để sử dụng được thông tin do kế toán cung cấp thì nhất thiết phải có những hiểu biết cơ bản về đối tượng, phương pháp và nội dung kế toán. Môn nguyên lý Kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành. Nội dung cơ bản của môn Nguyên lý Kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán. Tài liệu này được biên soạn với mục tiêu đáp ứng yêu cầu tìm hiểu về kế toán cho nhiều đối tượng khác nhau. Tài liệu này cũng là tài liệu tham khảo cần thiết cho sinh viên khối kinh tế các trường Đại Học, Cao Đẳng.


Nguyên lý kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay ở Việt Nam, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về kế toán cũng như tiến hành những nghiên cứu xa hơn về tài chính, kinh tế và quản lý.


“Nếu ví kế toán là một ngôn ngữ của ngành tài chính thì Nguyên lý kế toán là tập vở lòng ABC mà bất kỳ ai theo học và nghiên cứu ngành kế toán đều phải trải qua”


Nhận thức rõ vai trò quan trọng của môn học này, nhiều Khoa kế toán tại các Trường đại học trong cả nước cùng tổ chức biên soạn “Giáo trình nguyên lý Kế toán” theo phong cách riêng của mình để giúp quá trình giảng dạy cho sinh viên được thuận lợi hơn. Ngày này còn có các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành cũng tham gia biên soạn góp phần ra đời những giáo trình mới ngày càng hoàn thiện hơn, làm cho người đọc cũng có nhiều cơ hội lựa chọn hơn!


Giáo trình nguyên lý kế toán
Giáo trình nguyên lý kế toán


Kế Toán Nhất Nghệ xin giới thiệu đến với bạn học một số Giáo trình nguyên lý kế toán rất chi tiết dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu học kế toán – Giáo trình nguyên lý kế toán dựa theo đề cương môn học Nguyên lý kế toán của Hội đồng Ngành kế toán, giáo trình tóm tắt những nội dung cơ bản của Luật Kế toán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2003 và những sửa đổi của hệ thống kế toán theo các chuẩn mực kế toán mới hiện nay.


Dưới đây là link tải Giáo trình nguyên lý kế toán dành cho các bạn, các bạn có thể chọn tải một trong những link bên dưới hoặc tất cả để cùng nghiên cứu.


  • Link 1: Giáo trình Nguyên lý kế toán – Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Ths. Bùi Nữ Thanh Hà)

  • Link 2: Giáo trình Nguyên lý kế toán – Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên (Ts. Đoàn Quang Thiệu)  • (Phụng Phanketoannhatnghe.com)

    Leave a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *