Công tác kiểm tra, đối chiếu chuẩn bị cho mùa quyết toán thuế 2015

Chương trình offline lần 1 – Câu lạc bộ Cà Phê Kế Toán: “Công tác kiểm tra, đối chiếu chuẩn bị cho mùa quyết toán thuế 2015” – Thời gian: 2 đợt tham gia Đợt 1: 18h00 ngày 26/12/2015 (tối thứ 7), tối đa 20 người. Đợt 2: 18h00 ngày 16/01/2016 (tối thứ 7), tối […]

Read full article