• Nhất Nghệ – nơi tin cậy để bạn gửi gắm tương lai

  Nhất Nghệ – nơi tin cậy để bạn gửi gắm tương lai

  Nhất Nghệ – nơi tin cậy để bạn gửi gắm tương lai. Nhất Nghệ – nơi tin cậy để bạn gửi gắm tương lai. Nhất Nghệ – nơi tin cậy để bạn gửi gắm ...

 • Học kế toán thực hành thực tế như đi làm

  Học kế toán thực hành thực tế như đi làm

  Học kế toán thực hành thực tế như đi làm. Học kế toán thực hành thực tế như đi làm. Học kế toán thực hành thực tế như đi làm

 • Học để làm kế toán chuyên nghiệp

  Học để làm kế toán chuyên nghiệp

  Học để làm kế toán chuyên nghiệp. Học để làm kế toán chuyên nghiệp. Học để làm kế toán chuyên nghiệp

 • Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

  Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

  Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

 • Cơ hội nghề nghiệp bền vững

  Cơ hội nghề nghiệp bền vững

  Cơ hội nghề nghiệp bền vững. Cơ hội nghề nghiệp bền vững. Cơ hội nghề nghiệp bền vững

Thông báo Tuyển dụng
Trung tâm đào tạo kế toán Nhất Nghệ thông báo: Học viên các lớp "kế toán tổng hợp thực hành" đã hoàn thành khoá học tranh thủ đến trung tâm để nhận chứng chỉ. Trung tâm chỉ bảo lưu chứng chỉ cho học viên trong vòng 6 tháng kể từ lúc kết thúc khoá học, HV liên hệ nhận chứng chỉ theo giờ hành chánh từ 8h00 - 17h00 (Thứ 2 đến CN). Chi tiết thông báo

CHIA SẺ NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN